column

Communicatieprofessionals kunnen hun meerwaarde onder andere laten zien door het leveren van een bijdrage op maat. Maatwerk is nodig, omdat de behoeften, de omstandigheden en de verhoudingen tussen organisatie en omgeving telkens verschillen. Vandaar dat ik zeg: dé ideale communicatieaanpak bestaat niet.  


Communicatie instrument
Om vast te stellen welke bijdrage de communicatieprofessionals kunnen leveren heb ik (i.s.m. HVR Group) een instrument ontwikkeld dat is gebaseerd op drie parameters:

 1. Het doel van de interventie (beoogd effect) tussen organisatie en omgeving
 2. De manier van communiceren
 3. De competenties die de individuele professional kan inbrengen vanuit verschillende rollen

 

Interventievorm
De ene organisatie is de ander niet. Vandaar dat er niet één interventievorm is voor een organisatie. Maar op basis van de opgave van de organisatie, afdeling of project en de mate waarin medewerkers klantgericht- en omgevingsbewustzijn moeten zijn en verbinding maken met hun stakeholders zijn er verschillende vormen te onderscheiden.
 

 • Doelgericht - Relatiegericht
  Moet de communicatie eraan bijdragen dat ‘de ander’ bepaald gedrag gaat vertonen of gaat het er vooral om dat er een relatie ontstaat waardoor (later) samenwerking mogelijk is? 
 • Incidenteel - Structureel
  Het maakt nogal wat uit of je als organisatie eenmalig met een stakeholder te maken hebt of juist langdurig contact met elkaar hebt.

In elk van deze vormen is de relatie tussen de organisatie en de stakeholders anders. Soms ligt het initiatief bij de één, soms juist bij de ander. De ene keer is een (al dan niet gezamenlijk) resultaat het doel, een andere keer staat juist de kwaliteit van de relatie zelf voorop. 

 • Beheersen
 • Beïnvloeden
 • Verbinden
 • Reageren

Manier van communiceren
De verschillende interventievormen vragen om een andere manier van communiceren. Vaak één waarbij het maken van contact en verbinding niet meer (alleen) kan worden overgelaten aan de communicatieafdeling. Wat betekent dat de rol en verantwoordelijkheid van de communicatieafdeling verandert. Niet het zenden van de organisatieboodschap staat centraal, maar de communicatie tussen de organisatie en haar stakeholders.

 • Verwoorden en verbeelden
 • Structuren en delen
 • Luisteren en begrijpen
 • In gesprek gaan

In de praktijk zal blijken dat je vaak niet één manier van communiceren nodig hebt, maar dat het er meerdere zijn. Er is wel altijd één manier van communiceren leidend in het totale proces. 

 

Rol communicatieprofessional
De verschillende interventievormen en/of manieren van communiceren vragen om een andere rol van de communicatieprofessional.

 • Expert
 • Regisseur
 • Coach
 • Innoflector

Wil je weten waar jouw kwaliteiten als communicatieprofessional liggen? Doe dan de test!

 

Wil je op de hoogte blijven van mijn ideeën/ervaringen, mijn nieuwe column gelijk lezen of meepraten over ontwikkelingen in het communicatievak?
Volg mij dan op LinkedIn, meld je aan voor de groep 'Organisatie van de communicatie' of luister naar mijn podcastserie.